Pro dárce

 Odběry krve probíhají nyní bez omezení. Bližší info zde.
 TIP: Staňte se našimi fanoušky na Facebooku a buďte stále v obraze :)

Chci darovat

Odběrová místa

Další informace pro dárce

  

 

AKTUALITY

  

Ve dnech 26. - 27. 4 . NEPROBÍHAJÍ ODBĚRY KRVE. Na oddělení probíhá sanitární úklid. Děkujeme za pochopení.

I po ukončení NOUZOVÉHO STAVU je důležité dodržovat opatření k prevenci šíření viru SARS-CoV-2! 

Prosíme naše dárce, aby na oddělení vstupovali se zakrytým nosem a ústy minimálně RESPIRÁTOREM FFP2 bez výdechového ventilu, důsledně si dezinfikovali ruce apod. Děkujeme.

V případě, že jste v blízkém kontaktu s někým nemocným (jakékoliv projevy virózy, teploty, apod.), nechoďte prosím na odběry.

Na oddělení je prováděná zvýšená hygiena prostor a povrchů, personál důsledně dodržuje nastavená opatření FN Plzeň tak, aby maximálně snížil rizika během pobytu na našem pracovišti.   

 

REKONVALESCENTNÍ PLAZMA 

Pozastavujeme testování protilátek proti SARS-CoV-2 a darování rekonvalescentní plazmy.

Aktuálně jsou naše skladové zásoby více než dostačující, velice děkujeme našim dárcům za spolupráci.

Sledujte, prosím, naše webové stránky a Facebook - v případě potřeby testování a odběry opět zahájíme.

 

Tým Transfuzního oddělení

 

  

 

Vážení dárci,

 z důvodu aktuální epidemiologické situace platí:

  • Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:
  1. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace - možné darovat po ukončení izolace (zároveň ale platí pauza 1M po zvýšených teplotách)
  2. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací - možné darovat 14 dní po ukončení izolace
  • Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem / cestovatelskou anamnézou / očkováním:
  1. Osoby v karanténě - možné darovat po ukončení karantény
  2. Po epidemiologicky významném kontaktu - možné darovat po ukončení karantény
  3. Po očkování pauza 4 týdny.
  4. Pobyt mimo ČR – dle „semaforu“ na stránkách Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz (Seznam zemí podle míry rizika nákazy = zelená – bez omezení, oranžová – 14 dní, červená 28 dní)

Pozn.: Nadále platí pauza 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, 6 měsíců po návratu z malarických oblastí, apod. 

Děkujeme za pochopení

 

Vážení dárci,

během dubna 2021 vám bude prostřednictvím sms zprávy rozeslán odkaz na krátký anonymní dotazník, ve kterém bychom se vás rádi vyptali na komplikace po odběru krve. Pokud byste si na nás udělali chviličku čas, byli bychom vám velmi vděční.

Odkaz na dotazník také zde: http://to.fnplzen.cz/dotaznik

Děkujeme. 

Váš tým Transfuzního oddělení

 

Vážení dárci,

vzhledem k ustanovení §15 odst.1 zákona č. 586/1992 Sb. s platností od 1. 1. 2020 již není možné vyplácet finanční úhradu občerstvení po odběru krve. Pokud si tedy nepřejete nebo není možné (např. středa odpoledne) se občerstvit v Bistru Rubín na pracovišti Transfuzního oddělení, lze si vyzvednout svačinu ve formě základního nebo trvanlivého balíčku.

Další změnou je změna ceníku, podle kterého se vypočítává výše cestovních náhrad. Od 14. 6. 2020 zajišťuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji společnost Arriva. Výpočet cestovních náhrad se vždy odvíjí od aktuálního ceníku integrované dopravy Plzeňského kraje vycházejícího z délky trvání cesty, nikoliv z počtu ujetých km. 

Děkujeme za pochopení.

  

TRVALÁ UPOZORNĚNÍ

 

Pozor trvalá změna v odběrové době pro středeční odběry - polední pauza. Více ZDE

 

Prosíme dárce, aby dbali na stravu před odběrem. Je nutné vyhnout se tučným jídlům večer nebo ráno před odběrem. Vhodné nejsou ani mléčné produkty. V případě, že jsou v plazmě přítomny tukové částice, není možné takovou krev použít pro pacienty. Děkujeme za pochopení.

 

Páteční odběry nejsou vhodné pro prvodárce, vzhledem k časové náročnosti a vysokému počtu stálých dárců. Též pro odběr prvodárců nedoporučujeme středeční odpoledne a sobotní odběry. Děkujeme za pochopení.

 

Z důvodu opakovaných kolapsových stavů a nevolností u dětí doprovázejících své rodiče na odběr krve, prosíme dárce, aby zvážili, zda je vhodné brát s sebou na odběr děti. Pokud nelze jinak, prosíme, aby děti dárců raději počkaly v čekárně. Na odběrový sál je povolen vstup až osobám starším 18 let. Děkujeme za pochopení.

 

Pokud Vás na odběr doprovází druhá osoba (člen rodiny, přítel, ...), nemá již tato druhá osoba v případě, že sama nepřichází na darování krve, nárok na omluvenku od lékaře! Děkujeme za pochopení.

  

 

 

Podporují nás

Spolupracují s námi

Jak se k nám dostanete

17. listopadu 2479/12
301 00, Plzeň 3-Jižní Předměstí

Jak to u nás funguje