Odběry krve probíhají nyní bez omezení. Bližší info zde.

Chci darovat

  

AKTUALITY   (další aktuality v záložce PRO DÁRCE)

BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU ZA STÁVAJÍCÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ SE SMÍ DAROVAT KREV, POTŘEBUJEME VÁS STÁLE! ♥

V případě, že PŘEKRAČUJETE HRANICE OKRESU  - mapa,  použijte prosím vzor formuláře pro cesty mimo okres nebo naši zvací sms jako doklad o účelu cesty.  

Prosíme naše dárce, aby na oddělení vstupovali se zakrytým nosem a ústy minimálně RESPIRÁTOREM FFP2 bez výdechového ventilu, důsledně si dezinfikovali ruce apod. Děkujeme.

V případě, že jste v blízkém kontaktu s někým nemocným (jakékoliv projevy virózy, teploty, apod.), nechoďte prosím na odběry.

Na oddělení je prováděná zvýšená hygiena prostor a povrchů, personál důsledně dodržuje nastavená opatření FN Plzeň tak, aby maximálně snížil rizika během pobytu na našem pracovišti.   

 

REKONVALESCENTNÍ PLAZMA 

Od 1. 2. 2021 jsme opět zahájili testování protilátek proti SARS-CoV-2 k darování rekonvalescentní plazmy.

Momentálně vybíráme z řad našich pravidelných dárců.

Sledujte, prosím, naše webové stránky a Facebook - v případě potřeby vyzveme širší veřejnost.

VŠEM DÁRCŮM VELMI DĚKUJEME!

Tým Transfuzního oddělení

 

Vážení dárci,

 z důvodu aktuální epidemiologické situace platí:

  • Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:
  1. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace - možné darovat po ukončení izolace (zároveň ale platí pauza 1M po zvýšených teplotách)
  2. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací - možné darovat 14 dní po ukončení izolace
  • Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem / cestovatelskou anamnézou / očkováním:
  1. Osoby v karanténě - možné darovat po ukončení karantény
  2. Po epidemiologicky významném kontaktu - možné darovat po ukončení karantény
  3. Po očkování pauza 4 týdny.
  4. Pobyt mimo ČR – dle „semaforu“ na stránkách Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz (Seznam zemí podle míry rizika nákazy = zelená – bez omezení, oranžová – 14 dní, červená 28 dní)

Pozn.: Nadále platí pauza 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, 6 měsíců po návratu z malarických oblastí, apod. 

Děkujeme za pochopení

 

více o nás zde

 

Podporují nás

Spolupracují s námi