Stavy krevních skladů aktualizovány denně

 

 Až do odvolání pozastavujeme odběr krevních skupin : B+, AB+, děkujeme za pochopení.

 

Poděkování

Velmi děkujeme paní Märzové a panu Märzi z firmy Jilan s.r.o., naší bývalé dlouholeté dárkyni paní Miroslavě Plzákové, paní Janě Divišové a její mamince, paní Petře Motyčkové, paní Janě Hubačové z Pernarce, našim dloholetým dárkyním Janě Horákové a Anetě Veřtatové, paní Stanislavě Boškové, paní Michale Bělové, paní Michaele Baumrukové, paní Markétě Tomrdlové, paní Ivaně Jadrné, švadlenkám z Chodova u Domažlic, Obecnímu úřadu v Pernarci a švadlenkám z Boru a okolí, kteří nám ušili a darovali roušky pro potřeby Transfuzního oddělení!♥♥♥ foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6, foto7, foto8, foto9, foto10, foto11, foto12, foto13, foto14♥♥♥
Děkujeme firmě PRUSA Research a panu Josefu Průšovi za ochranné obličejové štíty, které nám vyrobili doslova na míru a že nám sluší! :-)♥♥♥foto1, foto2, foto3♥♥♥
Dnes na Transfuzní oddělení zavítalo jaro! Naše milá dárkyně paní Hana Ženíšková nám spolu s novou zásilkou roušek donesla i velikonočního zajíčka se zahrádkou. Děkujeme♥♥♥foto1, foto2, foto3♥♥♥
Velké poděkování švadlenkám za novou zásilku roušek pro Transfuzní oddělení! Děkujeme Kateřině Sivákové, Marcele Kovaříkové, Adéle Jeřábkové, Ivetě Eliáškové, Ivetě Vracovské, Marcele Votavové, Markétě Šafandové, Miroslavě Sivákové, Martě Raisové a Barboře Beránkové! Jste skvělé!♥♥♥foto♥♥♥
Naše milá dárkyně paní Jitka Henzlová nám během pátečního odběru donesla sladkou svačinku od Crosscafé. Děkujeme!♥♥♥foto>♥♥♥
Děkujeme paní Gabriele Červené, naší milé dárkyni za roušky a andělku, která nad námi bude držet ochrannou ruku ♥♥♥foto♥♥♥
Děkujeme naší milé dárkyni za zlepšení nálady během středečního odběru sladkým zákuskem!♥♥♥foto1, foto2
Děkujeme panu Petru Mojžíškovi, který nám z velkoobchodu Florplant přivezl 100 kytiček, aby nám v této nelehké době zlepšil náladu!♥♥♥foto1, foto2, foto3, foto4

Aktuality

Vážení dárci,

 

z důvodu aktuální epidemiologické situace je 7.4.2020 zrušen odběr v Tachově, pokud byste i přesto chtěli darovat, budeme velmi rádi, když přijdete na odběr na Transfuzní oddělení v Plzni!

 

Děkujeme za pochopení

Naši milí dárci, nebojte se přijít darovat!

 

Vaši krev stále potřebujeme.

 

Pro rozptýlení Vašich obav z darování krve jsme zavedli následující opatření:

  • vstup a pohyb dárců na TO FN Plzeň je regulován (1. měření tělesné teploty všem dárcům již při vstupu do budovy TO a vyplnění screeningového dotazníku, tzv. checklist - náhled zde)
  • zvýšená frekvence dezinfekce veškerých prostor a povrchů
  • zabránění kumulace dárců v jedné místnosti, ač dle vyjádření MZ ČR se zákaz shromáždění více než 30 osob, který deklarovala Vláda České republiky ze dne 12.3.2020, nevztahuje na činnost transfuzní služby.
Vážení dárci,

 

z důvodu aktuální epidemiologické situace Vás žádáme o dodržování následujícího:

  • Pokud jste v uplynulých 14 dnech na sobě pozorovali teplotu, kašel, dušnost nebo jste byli v kontaktu s osobou s těmito příznaky či nařízenou karanténou, NEVSTUPUJTE NA TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ.
  • Pokud jste se vrátili z oblastí zasažených koronavirem, platí i pro okolní státy (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko), nebo jste byli v kontaktu s osobou s nařízenou karanténou, je nutná pauza 28 dní v darování krve (vč. plazmy) a po tuto dobu nevstupujte na TO. Pro exotické destinace nadále platí vyřazení na dobu 6 měsíců.

 

Respektujte, prosím, tato opatření, která jsou nastavena pro zajištění bezpečnosti našich pacientů a zdravotnického personálu.

 

Děkujeme za pochopení

 

Upozornění

Pozor trvalá změna v odběrové době (středy). Více ZDE
Podle aktuálních potřeb TO pozastavujeme odběry krevních skupin - B+, AB+. Bližší info zde.
Páteční odběry nejsou vhodné pro prvodárce. (časová náročnost a vysoký počet stálých dárců)
Z důvodu opakovaných kolapsových stavů a nevolností u dětí doprovázejících své rodiče na odběr krve prosíme dárce, aby zvážili, zda je vhodné brát s sebou na odběr děti. Pokud nelze jinak, prosíme, aby děti dárců raději počkaly v čekárně. Na odběrový sál je povolen vstup až osobám starším 18 let. Děkujeme za pochopení.

 

 

Úvodní slovo

 

Milí dárci, milí návštěvníci stránek,

dovolte úvodem pár slov.

Lidská krev jakožto životodárná tekutina, kterou se zatím nepodařilo plnohodnotně nahradit umělými přípravky, je získávána od dobrovolných dárců krve. 

Krev je vysoce specializovaná tělní tekutina, která přináší tkáním lidského těla kyslík a výživné látky a odvádí oxid uhličitý a odpadové látky. Podílí se na obranyschopnosti organizmu, na stavění krvácení. 

Poúrazové a pooperační ztráty krve, krevní choroby (vrozené nebo získané) způsobující nedostatečnou tvorbu krve, vyžadují odpovídající náhradu. Lidská krev je použita v případě, že nestačí alternativní léčba (náhradní roztoky, stimulace vlastní krvetvorby atd.).

Vždy je nutno zvážit pozitivní, zachraňující, účinek krve a rizika plynoucí z jejího podání.

Dárci krve se mohou stát lidé v dobrém zdravotním stavu, kteří neprodělali vážné onemocnění. Proto dárci nesmí zatajit skutečnosti o svém zdravotním stavu v minulosti i současnosti. Příjemce nemá být poškozen podáním krve, dárce nemá být vystaven riziku při odběru krve. 

Krev dárců je testována na některá infekční, krví přenosná onemocnění, např. AIDS, žloutenky, pohlavní choroby. Bohužel nelze ale vyšetřením obsáhnout vše. Krev také nemůže být ošetřena tak, aby viry a mikroorganizmy byly zničeny, poněvadž používané metody současně ničí i červené krvinky. Proto spoléháme na dárce. Věříme, že důležité skutečnosti nezamlčí a svým podpisem na vyplněném dotazníku dokládají pravdivé údaje o zdravotním stavu.

Z tohoto důvodu není dárcovství zpoplatněno. Zkušenosti ze světa ukazují, že nejbezpečnější jsou dárci darující krev alespoň 2x ročně, nevyžadující materiální výhody, odpovídající poctivě na otázky o svém zdravotním stavu - zkrátka ti, kteří chtějí pomoci doopravdy.

Vážné onemocnění či nehoda může postihnout kohokoliv. Každý z nás může potřebovat krev. Díky lidem darujícím anonymně svoji krev jsou zachraňovány životy postižených.

Děkujeme všem anonymním dárcům za všechny příjemce, jejichž život byl zachráněn díky daru krve - jedinečnému daru jednoho člověka jinému. Speciálně děkujeme našim dárcům krve, kteří ochotně přicházejí darovat svoji krev a reagují i na naše akutní výzvy při hrozícím nedostatku krve.

Potřeba dárců je trvalá, krev je zapotřebí každým okamžikem. Proto přivítáme každého, kdo se rozhodne rozšířit "rodinu" našich dobrovolných dárců. Informace na tel. 377 402 818.

Za Transfuzní oddělení FN v Plzni:

MUDr. Petra Šlechtová, MBA
primářka oddělení

více o nás zde

 

Chci darovat

Podporují nás

Spolupracují s námi