Pro dárce

Podle zásoby na krevních skladech Transfuzního oddělení pozastavujeme odběr těchto krevních skupin - nyní je pozastaven odběr krevní skupiny B+.  

Bližší info zde.

 

V letošnÍm roce se do Registru dárců kostní dřeně na našem oddělení zapsalo již 66 dárců. V loňském roce to bylo 74 dárců. ♥♥♥

 

AKTUALITY

  

Milí dárci,

dne 3. 12. 2020 na našem oddělení budete moci podpořit plzeňskou organizaci Motýl, jejímž posláním je podpora klientů se zdravotním postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením, jejich integrace do běžné společnosti. Zároveň vytváří prostor, kde mohou rodiče se svými dětmi smysluplně trávit svůj volný čas. 

web Motýl

V šatně dárců krve si budete moci zakoupit výrobky z dílen této organizace a podpořit tak dobrou věc.

 

REKONVALESCENTNÍ PLAZMA 

S platností od 16. 11. 2020 pozastavujeme podzimní testování protilátek proti SARS-CoV-2.

 Momentálně máme na krevních skladech dostatečné zásoby rekonvalescentní plazmy pro potřeby pacientů.

 Sledujte, prosím, naše webové stránky a Facebook - v případě potřeby opět zahájíme testování.

  ALE!

Odběry rekonvalescentní plazmy již otestovaných zájemců budou probíhat minimálně do konce listopadu.

 VŠEM DÁRCŮM VELMI DĚKUJEME!

Tým Transfuzního oddělení

 

BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU ZA STÁVAJÍCÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ SE SMÍ DAROVAT KREV, POTŘEBUJEME VÁS STÁLE! ♥

V rámci aktuální epidemiologické situace, prosíme naše dárce o dodržování obecných principů ochrany, tj. důsledná desinfekce rukou, zakrytí úst a nosu.

V případě, že jste v blízkém kontaktu s někým nemocným (jakékoliv projevy virózy, teploty, apod.), nechoďte prosím na odběry.

Na oddělení je prováděná zvýšená hygiena prostor a povrchů, personál důsledně dodržuje nastavená opatření FN Plzeň tak, aby maximálně snížil rizika během pobytu na našem pracovišti. Viz foto.

  

Vážení dárci,

vzhledem k ustanovení §15 odst.1 zákona č. 586/1992 Sb. s platností od 1. 1. 2020 již není možné vyplácet finanční úhradu občerstvení po odběru krve. Pokud si tedy nepřejete nebo není možné (např. středa odpoledne) se občerstvit v Bistru Rubín na pracovišti Transfuzního oddělení, lze si vyzvednout svačinu ve formě základního nebo trvanlivého balíčku.

Další změnou je změna ceníku, podle kterého se vypočítává výše cestovních náhrad. Od 14. 6. 2020 zajišťuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji společnost Arriva. Výpočet cestovních náhrad se vždy odvíjí od aktuálního ceníku integrované dopravy Plzeňského kraje vycházejícího z délky trvání cesty, nikoliv z počtu ujetých km. 

Děkujeme za pochopení.

  

Pokud Vás na odběr doprovází druhá osoba (člen rodiny, přítel, ...), nemá již tato druhá osoba v případě, že sama nepřichází na darování krve, nárok na omluvenku od lékaře!

Děkujeme za pochopení.

   

Milí dárci,

prosíme, dbejte na správnou stravu před odběrem. Vyhněte se tučným jídlům a mléčným výrobkům večer a ráno před darováním krve. V případě, že je plazma s vysokým obsahem tukových částic, nelze použít pro pacienty.

Děkujeme za pochopení. ♥

  

Od 1. 5. 2020 platí doporučení ohledně přenosu infekce virem západonilské horečky (WNV), pokud jste tedy cestovali do následujících zemí, jste po dobu 28 dní od návratu z této země dočasně vyřazeni z dárcovství krve.

Země: Bulharsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Turecko.

Více informací zde.

  

Vážení dárci,

 z důvodu aktuální epidemiologické situace platí:

  • Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:
  1. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace - možné darovat po ukončení izolace (zároveň ale platí pauza 1M po zvýšených teplotách)
  2. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací - možné darovat 14 dní po ukončení izolace
  • Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem / cestovatelskou anamnézou:
  1. Osoby v karanténě - možné darovat po ukončení karantény
  2. Po epidemiologicky významném kontaktu - možné darovat po ukončení karantény
  3. Pobyt mimo ČR – dle „semaforu“ na stránkách Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz (Seznam zemí podle míry rizika nákazy = zelená – bez omezení, oranžová – 14 dní, červená 28 dní)

Pozn.: Nadále platí 28 dní po návratu z oblastí s výskytem WNV (viz výše), 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, 6 měsíců po návratu z malarických oblastí, apod. 

Při vstupu a pobytu na Transfuzním oddělení je doporučeno nosit roušku nebo jiný způsob zakrytí nosu a úst.

Děkujeme za pochopení

 

UPOZORNĚNÍ

 

Pozor trvalá změna v odběrové době (středy). Více ZDE

 

Páteční odběry nejsou vhodné pro prvodárce, vzhledem k časové náročnosti a vysokému počtu stálých dárců. Též pro odběr prvodárců nedoporučujeme středeční odběry a sobotní odběry. Děkujeme za pochopení.

 

Z důvodu opakovaných kolapsových stavů a nevolností u dětí doprovázejících své rodiče na odběr krve prosíme dárce, aby zvážili, zda je vhodné brát s sebou na odběr děti. Pokud nelze jinak, prosíme, aby děti dárců raději počkaly v čekárně. Na odběrový sál je povolen vstup až osobám starším 18 let. Děkujeme za pochopení.

  

 CHCI DAROVAT

 
DALŠÍ INFORMACE PRO VŠECHNY DÁRCE
 

 

Co je u nás nového

od října 2020

Navázali jsme dlouhodobou spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, který pro každého dárce připravil osvěžení v podobě Birellu.

od října 2020

U vstupu do budovy je k dispozici dezinfekční dávkovač. Foto zde.

v prosinci 2019

Došlo k rekonstrukci toalet  v prvním patře.

1. 7. 2019 Zprovozněno pítko od firmy Vodárna Plzeň.
od ledna 2019      Po Plzni se pohybuje vozidlo s polepem Transfuzního oddělení a s výzvou k darování krve.
25. 9. 2017 Spuštěno vyvolávání dárců podle čísel.
1. 9. 2017 Dle novely zákona o daních z příjmů č. 254/2017, si může dárce krve za každý bezplatný odběr odečíst ze základu daně 3000 Kč.
1. 8. 2017 Stali jsme se náběrovým centrem dárců kostní dřeně pro ČNRDD
2. 5. 2017 Zahajujeme zvaní dárců k odběru formou SMS.
od 1. 1. 2016 Přeprava MHD v Plzni zdarma pro držitele zlaté Janského plakety.

 

Akce 2020

25. listopadu 2020 Hromadné celorepublikové darování krve s Vězeňskou službou ČR
9. 11. do 11. 12. 2020 Studentská akce Univerzitní upír
9. - 12. listopadu  Darují šoféři z povolání
8. října 2020 Darují SDH Druztová
září 2020 MAONEL věnuje všem dárcům slevu na masáž
27. 8. 2020 Darují fanoušci uskupení Akademici Plzeň
24. - 28. srpna 2020 V rámci oslav k výročí Fakulty aplikovaných věd ZČU darují zaměstnanci
17. - 21. srpna 2020 Darují zaměstnanci firmy IDEAL Automotive
27. - 31. července 2020 Darují zaměstnanci firmy IDEAL Automotive
 červenec 2020 Volná vstupenka do westernového městečka Šiklův mlýn
červenec a srpen 2020 Dárci budou zařazeni do slosování o TV firmy PANASONIC
4. června 2020 Daruje Sbor dobrovolných hasičů Druztová
28. dubna 2020 Darují zaměstnanci firmy Belvac
17. března 2020 Darují studenti VOŠ a SPŠE Plzeň
březen 2020 MAONEL věnuje dárcům poukazy na masáž
27. února 2020 Daruje Sbor dobrovolných hasičů Druztová
10.-13. února 2020 Daruje SDH "Hasičských 450"
28. ledna 2020 Darují zaměstnanci firmy ADP
14.-15. ledna 2020 Darují zaměstnanci SONY DADC

Podporují nás

Spolupracují s námi

Jak se k nám dostanete

17. listopadu 2479/12
301 00, Plzeň 3-Jižní Předměstí

Jak to u nás funguje