Autotransfuze

Dnes je nejvíce potřeba krve: 0+, A+, 0-, AB-
dále je potřeba krve A-
70%
64%
129%
137%
52%
89%
137%
55%
stav krevních skladů k 14.06.2024

Autotransfuze je převod pacientovy vlastní krve zpět do jeho krevního řečiště.

Předoperační odběr vlastní krve provádíme (pokud to umožní zdravotní stav pacienta), před plánovaným operačním zákrokem, kde je předpokládána větší krevní ztráta. Nejčastější indikací jsou operace ortopedické (náhrady kyčelního a kolenního kloubu), urologické, plastické, kardiochirurgické a také autologní odběr před darováním kostní dřeně. 

Autologní odběr (odběr vlastní krve) doporučuje LÉKAŘ INDIKUJÍCÍ operační zákrok, který také VYSTAVÍ ŽÁDANKU (originál, nelze kopírovat) k odběru autologní krve pro Transfuzní oddělení FN Plzeň s požadovaným počtem odběrů a s termínem operace. 

Kromě této žádanky s sebou k odběru, prosím, vezměte poslední lékařské zprávy od svých ošetřujících lékařů, předoperační vyšetření, propouštěcí zprávy z předchozích hospitalizací, ev. (pokud již máte k dispozici) předoperační interní vyšetření. V době odběru nesmíte mít probíhající infekci, nesmíte užívat antibiotika.

Léky na ředění krve je třeba před odběrem vynechat (antikoagulancia min. 1 týden, antiagregancia min. 3 dny), pouze po dohodě s Vaším lékařem!

Odběry se zpravidla zahajují 2-3 týdny před operací, aby nedošlo k překročení doby použitelnosti odebrané krve. Nejpozději je však provádíme 7 dní před plánovaným datem operace.

Optimální interval mezi jednotlivými odběry je také alespoň 7 dní. 

Počet možných odběrů je limitován hodnotami krevního obrazu a zdravotním stavem pacienta. Po odběru Vám bude dle hodnot krevního obrazu doporučena substituce železa.

Odebranou krev je možno použít jako plnou krev nebo ji zpracovat na erytrocyty a plazmu pouze pro pacienta, kterému je indikována. V žádném případě ji nelze použít pro jinou osobu.

V souvislosti s odběrem a přípravou autologních přípravků jsou prováděna tato vyšetření: před odběrem krve je změřen krevní tlak, tělesná teplota, váha, jsou vyšetřeny parametry krevního obrazu. Lékař transfuzního oddělení posoudí aktuální zdravotní stav pacienta.

Z odebrané krve provedeme vyšetření krevní skupiny, vyšetření na infekční onemocnění přenosná krví (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis).

Výhody autologního odběru:

  • zamezení přenosu infekčních nemocí
  • není riziko tvorby protilátek proti antigenům červených krvinek
  • podstatně je sníženo riziko potransfuzních reakcí

Nevýhody: 

  • odběry autologní krve jsou vhodné jen pro některé druhy operací, za určitých zdravotních podmínek pacienta a při dostatečných hodnotách krevního obrazu

Nežádoucí reakce na odběr: 

  • krevní výron v místě vpichu – riziko této komplikace snížíme řádným stlačením místa vpichu po odběru
  • kolapsový stav – prevencí je dostatečný příjem tekutin před odběrem a několikaminutové setrvání v odběrovém křesle po skončení odběru, k odběru krve by dárce neměl přicházet nalačno, vhodná je netučná snídaně s dostatkem tekutin

V případě, že v souvislosti s plánovanou operací budete potřebovat podání většího množství krve, než kolik činí zásoby Vaší autologní krve, bude Vám podána krev od cizích dárců krve, tzn. krev alogenní.
Krev odebíraná pro autologní transfuzi nemůže být podána jinému příjemci a nepotřebná je likvidována.

Důležité upozornění: 

Přečtěte si prosím, jak se připravit na odběr: Cesta dárce | Transfuzní oddělení (fnplzen.cz)

Nezapomeňte se před odběrem nasnídat. Doporučujeme lehkou snídani s omezením tuků a dostatečný pitný režim v den odběru (ráno kolik zvládnete) i den předchozí.

 

Podporují nás

Spolupracují s námi