Cesta dárce

Dnes je nejvíce potřeba krve: 0-
dále je potřeba krve A+, AB+, A-, AB-
115%
85%
127%
83%
27%
78%
153%
90%
stav krevních skladů k 30.05.2024

 

Jak se objednat

 • v záložce PRO DÁRCE (nahoře) stačí kliknout na červenou dlaždici "OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM" a veškeré potřebné informace jsou obsaženy tam

Jak se připravit

 • vydatný pitný režim předchozí dva dny (2 - 3 L, nebo zkrátka o něco více, než jste zvyklí), i v den odběru od rána pijte
 • NECHODIT NALAČNO, je nutné lehce posnídat nebo posvačit - vhodná je lehká sladká snídaně (káva + dostatek jiných tekutin, rohlík, marmeláda, šunka, med, netučný sýr, banán, nečokoládová sušenka, ovoce, přesnídávka, popíjet džus, případně si můžete něco zakoupit u nás v občerstvení); nevhodné před odběrem: tučné salámy nebo mléčné výroby, vejce, smažené pečivo apod.
 • PRVODÁRCE prosíme, pokud je to možné, aby chodili v pondělí - čtvrtek do 10 hod (pátek není vhodný pro velký počet stálých dárců) a při objednání uvedli informaci o prvním darování do poznámky v objednávkovém systému
 • nejméně 14 hodin před odběrem nekonzumovat alkohol a příliš tučnou stravu
 • alespoň 2 hodiny před odběrem nekouřit, lépe nekouřit v den odběru vůbec
 • s sebou OP (popř. cestovní pas, zkrátka doklad s fofografií) a průkazku zdravotní pojišťovny (nutné plné české zdravotní pojištění)
 • zprávu ošetřujícího lékaře v případě sledování v některé odborné ambulanci, nebo po vážném úrazu, či hospitalizace apod. (jinak není nutná)
 • pro ženy: nechodit v době menstruace, lépe s odstupem ca 2 týdny

Dotazník pro dárce krve

Po příchodu na Transfuzní oddělení si dárce vytisknete pořadové číslo a v šatně se seznámí s Poučením dárce krve (zde ke stažení). Vyplní dotazník. Dotazník dárce je velmi důležitý dokument ,jak pro pro bezpečnost dárců, tak i bezpečnost krve, určené jinému člověku. Má obsahovat pravdivé údaje o aktuálním zdravotním stavu dárce i všechny podstatné údaje z minulosti. Vyplněné dotazníky se archivují a mohou být zpětně kontrolovány.
Z hlediska dodržení pravidel, prosíme dárce, aby dotazník vyplňovali přímo na Transfuzním oddělení těsně před odběrem. Potřebujete-li si odpovědi na některé otázky předem promyslet, stáhněte si VZOR dotazníku ZDE. Děkujeme za pochopení. 

Prováděná vyšetření

 • před darováním krve: změřen krevní tlak, puls, tělesná teplota, váha, dále náběr na krevní obraz - zkumavka krve (u prvodárců i orientačně vyšetřena krevní skupina)
 • vyšetření lékařem Střediska dárců krve (zhodnocení předodběrových výsledků spolu s vyplněným dotazníkem) a rozhodnutí o uschopnění či neuschopnění k vlastnímu odběru krve
 • po odběru se provádějí testy infekčních markerů (hepatitis B, C, HIV, syphilis), ověření a dovyšetření krevní skupiny, vyloučení protilátek proti červeným krvinkám 

I přes uvedený způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve - pacientovi - úplnou bezpečnost (například proto, že test může být založen na průkazu protilátek a dárci může trvat určitou dobu, než si protilátku po nakažení vytvoří). Z tohoto důvodu trváme na vyplnění Dotazníku a pečlivém přečtení Poučení pro dárce (zde ke stažení). Pomáháte nám tak snížit riziko přenosu infekce na pacienta.

Rozhodnutí o samovyloučení po proběhlém odběru (informace ke stažení, formulář ke stažení). 

Vlastní odběr krve

 • vlastní odběr krve probíhá na odběrovém křesle za pečlivého dohledu odběrové sestry
 • celkové množství odebrané krve: 450 ml +/- 10% 
 • doba vlastního odběru: cca 8 -12 min

Veškerý používaný materiál je jednorázový, tzn. je použit pouze pro jednoho dárce. Nehrozí žádné riziko přenosu jakékoliv infekce na dárce. Výkon provádí speciálně vyškolená zdravotní sestra, které dárce oznámí jakékoliv potíže či aktuální změny zdravotního stavu.

Možné komplikace a jak jim předejít: 

 • krevní výron (krvácení do podkoží = modřina, hematom) po vpichu - důležité je řádné stlačení místa vpichu, ponechat kompresivní obvaz dostatečně dlouhou dobu (min. 4h)
 • celková reakce, event. kolapsový stav -  objevuje se nejčastěji u dárců hladovějících, dehydratovaných (t.j. dárců, kteří nejsou dostatečně zavodněni), je způsobeno nepřizpůsobením organismu dárce - jeho krevního oběhu, ztrátě cirkulujícího objemu tekutiny v krevním řečišti - prevencí je dostatečný příjem tekutin den před i v den provádění odběru

Těsně po odběru

Dárce po odběru neopouští příliš rychle odběrové křeslo, vstává postupně, poté dostává potvrzení o odběru, odpis na daně (Uschovejte!), občerství se u nás.

Transfuzní oddělení opouští po cca 30 minutách, je-li bez obtíží. Alespoň 12 hodin po odběru by dárce neměl vykonávat činnost vyžadující zvýšenou námahu či pozornost (sport, práce ve výškách, řízení dopravních prostředků, zvedání těžkých předmětů atd.). Důležitý je vydatný přísun tekutin i po odběru. Obinadlo je třeba si ponechat alespoň 4 hodiny, zabrání vzniku hematomu.

Celková doba strávená na transfuzním oddělení

(registrace, vyšetření krevního obrazu před odběrem, vlastní odběr, občerstvení)

min. 1,5 hod. (až 4 hod), závisí na aktuálním počtu dárců a počtu využívaných odběrových lůžek

Pořadí dárců určuje lékař - přednostně odebíráme dárce pro aferetické odběry, telefonicky pozvané dárce pro konkrétního příjemce, dárce objednané v elektronickém objednávkovém systému, dále může být pořadí upraveno dle aktuálních požadavků klinických pracovišť, krevních skladů a úseku zpracování krve.

Příčiny prodloužení pobytu:

 • kumulace většího počtu dárců v krátkém časovém intervalu
 • příjem většího počtu prvodárců (delší evidence, laboratorní vyšetření, lékařská prohlídka i odběr)
 • nezbytné opakování patologických nálezů předodběrového vyšetření
 • řešení zdravotních komplikací dárců

V těchto případech prosíme o trpělivost, a pokud Vám příčiny dlouhé doby čekání nejsou jasné, žádejte vysvětlení v Evidenci nebo u lékaře.

Po odběru dodržte dostatečně dlouhou dobu k odpočinku, doplňte dostatek tekutin, neodstraňujte příliš brzy obinadlo. Předejdete možným komplikacím.

Frekvence odběrů

Ženy: max. 3x ročně (po 4 měsících)

Muži: max. 4x ročně (po 3 měsících)

(Minimální interval mezi odběry je 8 týdnů pro muže a 12 týdnů pro ženy – využíváme výjimečně pouze při kritických nedostatcích krve či potřebě specifické krevní skupiny pro konkrétního příjemce, pouze na naši výzvu!)

Děkujeme za Vaši ochotu darovat krev a za čas, který této velice humánní záležitosti věnujete!

 

Podporují nás

Spolupracují s námi