Odběrové místo Tachov

Výjezdní odběry krve v Tachově probíhají ve vybraných dnech ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže na adrese:

Bělojarská 2288, 347 01 Tachov

 

Pro rok 2021 jsou naplánovány následující termíny odběrů:

Měsíc Datum
Leden 12. 1. - ZRUŠENO
26. 1. 
 Únor   9. 2. - ZRUŠENO
 23. 2. - ZRUŠENO
 Březen  23. 3. - ZRUŠENO
 Duben   6. 4. - ZRUŠENO
20. 4. 
 Květen   4. 5.
 18. 5.
 Červen  8. 6.
 Září  14. 9.
 Říjen   5. 10.
 19. 10.
Listopad   2. 11.
 23. 11.
Prosinec   7. 12.
 14. 12.

Podporují nás

Spolupracují s námi