Destičky, plazma

Dnes je nejvíce potřeba krve: 0-
dále je potřeba krve A+, AB+, A-, AB-
115%
85%
127%
83%
27%
78%
153%
90%
stav krevních skladů k 31.05.2024

NYNÍ SHÁNÍME HLAVNĚ PRAVIDELNÉ DÁRCE PLAZMY S KREVNÍ SKUPINOU B+, AB+

Jak postupovat při nové registraci na plazmu:

- Pokud jste u nás již absolvoval/a nějaký přístrojový odběr v minulosti (plazma, dárování trombocytů) bez komplikací, můžete se telefonicky objednat k darování plazmy - ALE POUZE TEHDY, POKUD V POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCÍCH U NÁS PROBĚHL ODBĚR (buď plná krev, trombocyty nebo plazma), jinak je nutné nejprve darovat plnou krev. Důvodem je nutnost vyšetření virologických testů. Objednává se v Evidenci a to na kontrétní den a hodinu. Na přístrojové odběry se nelze objednat přes elektronický infomační systém.

- Pokud jste naším dárcem krve a máte alespoň 3 darování a vždy bez komplikací - před zápisem na plazmu potřebujeme ještě zhodnotit stav Vašich žil. Přijďte tedy na odběr, jak jste zvyklí a během odbavení lékařem ve vyšetřovně sdělte, že byste se rád/a stal/a dárcem plazmy. Nebo můžete přijít i pouze k zápisu na plazmu a zhodnocení žil, ale teprve Vám dáme termín, odběr neproběhne hned.

- Pokud jste u nás nikdy nedaroval, nejprve se objednejte k dárcovství plné krve a teprve po 3 bezproblémových odběrech se přihlaste jako zájemce k dárcovství plazmy.

 

OBECNĚ

Plazma i krevní destičky (trombocyty) se odebírají přístrojově - technikou aferézy - přes periferní žílu na jedné horní končetině, na přístrojích zvaných separátory.

Podle typu odběru je získávána potřebná část krve (plazma: plazmaferéza – 650 - 850 ml, destičky: trombocytaferéza – 230 - 460 ml) a ostatní součásti se vrací zpět do oběhu dárce. Tento odběr trvá až 60 minut.

Na plazmaferézu se objednává předem na konkrétní den i hodinu. Plazma se používá přímo k léčbě, nebo se dále zpracovává zahraničním odběratelem na jednotlivé frakce (albumin, fibrinogen, gamaglobulin, faktor VIII, IX, atd.). Tento způsob je bezpečnější pro příjemce - pacienta, protože všechny továrně vyrobené přípravky lze protivirově ošetřit a tím minimalizovat možnost nákazy pacienta od dárce.

Dárce trombocytů sháníme obvykle až při aktuálním požadavku z některého oddělení nemocnice, přílišnou zásobu si na skladu nevytváříme (životnost trombocytů je jen 5 dnů). Buď vybereme někoho z přítomných dárců, nebo telefonicky zveme dárce, kteří se u nás zapsali mezi zájemce o darování trombocytů. Ve FN Plzeň fungují dvě pracoviště, kde se krevní destičky připravují:

 • Hematologicko-onkologické oddělení (FN Lochotín), které využívá destičky pro potřeby svých pacientů
 • a naše Transfuzní oddělení, které destičky připravuje pro pacienty všech ostatních oddělení

Možnost zapsat se jako dárce plazmy, nebo krevních destiček se odvíjí podle aktuální situace, naplněnosti registru a krevní skupiny.

Kritéria aferetických odběrů

Obecně pro tento druh odběrů platí stejné podmínky jako pro dárcovství plné krve + následující: 

 • věk 21 - 50 let
 • váha nad 60 kg
 • absolvovány alespoň tři bezproblémové odběry plné krve u nás
 • krevní obraz opakovaně ve fyziologickém rozmezí
 • negativní vyšetření infekčních markerů (HIV, HCV, HBsAg, syfilis) při všech minulých odběrech
 • dobrý stav periferních žil (zhodnotí sestra)
 • nikdy v životě dárce neprodělal trombózu, není si vědom pozitivní genetiky trombofilních stavů
 • během života neměl epilepsii, závažné křečové stavy
 • není problém s pravidelným uvolňováním ze zaměstnání
 • destičky opakovaně nad 200 x 109/l (platí pro dárce trombocytů)
 • možnost do 1 hodiny od telefonické výzvy dojet na odběr (platí pro dárce trombocytů) = bydliště či zaměstnání v Plzni a blízkém okolí

Frekvence odběrů

Interval mezi dvěma aferetickými odběry i mezi aferetickým odběrem a odběrem plné krve je běžně alespoň 1 měsíc, výjimečně můžeme tento interval zkrátit na 2 týdny. Celkem za rok max. 10 aferetických odběrů.

Průběh odběru

Krom výše popsaných upřesnění probíhá vše obdobně jako při darování plné krve (viz odkaz Cesta dárce při odběru krve).

U dárců plazmy vyšetřujeme navíc celkovou bílkovinu v séru a hladiny IgG (imunoglobulinů).

Obvaz je důležité pro delší trvání vlastního odběru ponechat alespoň 8 - 12 hodin, končetinu nepřetěžovat, v případě jakýchkoliv komplikací v místě vpichu informovat personál.

Při odběru krevních destiček je krev míšena s protisrážlivým citrátovým činidlem - hlavně u dárců s nižší hmotností se může objevit citrátová reakce způsobená snížením hladiny vápníku v krvi a projevující se trnutím jazyka, brněním rtů či konečků prstů. Preventivně podáváme na začátku odběru nápoj obcahující vápník a hořčík, pokud by došlo k prudkému poklesu těchto iontů, mohlo by dojít i k větším křečím. Proto je důležité, aby dárce informoval při prvních příznacích ošetřující personál.

Opět platí, že i přes uvedený způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve - pacientovi - úplnou bezpečnost (např. proto, že test infekčních markerů může být založen na průkazu protilátek a dárci může trvat určitou dobu, než si protilátku po nakažení vytvoří). Z tohoto důvodu opět trváme na vyplnění předodběrového Dotazníku a pečlivém přečtení Poučení pro dárce (zde ke stažení). Pomáháte nám tak snížit riziko přenosu infekce na pacienta.

Plazmaferéza je u nás vždy bezplatným odběrem - máte ale nárok na snížení základu daně, pracovní volno s náhradou mzdy po vzájemné včasné domluvě se zaměstnavatelem o uvolnění zaměstnance.

Trombocytaferéza je také buď bezplatným odběrem (kdy ale každý bezplatný odběr trombocytů je započítán jako 2 odběry) nebo je možné dle platné legislativy dárci poskytnout finanční kompenzaci - v takovém případě ale již nelze uplatnit snížení základu daně ani požadovat pracovní volno s náhradou mzdy od svého zaměstnavatele (= lze požádat zaměstnavatele o pracovní volno bez náhrady mzdy).

Rozhodnutí o samovyloučení (informace ke stažení, formulář ke stažení).

 

Podporují nás

Spolupracují s námi