Základní podmínky

Dárcem se může stát zdravý člověk na základě svobodného rozhodnutí splňující tyto podmínky:

 • věk 18-65 let (prvodárce do 60 let)
 • váha alespoň 50 kg
 • není v pracovní neschopnosti, ani není čerstvě po úraze (ortézy, sádry, stehy, atd.)
 • neměl v posledních třech týdnech opar
 • je minimálně 6 měsíců: po operaci, endoskopickém (gastroskopickém) vyšetření, transfuzi, tetování (piercing), po návratu ze zemí s výskytem malárie, propuštění z nápravného zařízení
 • neměl v posledních 4 týdnech antibiotika, antiastmatika ani nebyl očkovaný
 • není těžký alergik s celoročními obtížemi, tč. neužívá léky na alergii alespoň 4 týdny
 • Gravidita: 12 měsíců po porodu, 6 měsíců: po potratu, po ukončení kojení
 • nepatří do tzv. skupiny s rizikovým chováním (užívání drog, pohlavní život s drog. závislým, promiskuitní způsob života apod.), není alkoholik
 • není HIV pozitivní
 • neměl infekční žloutenku B, C nebo jiné závažné onemocnění jater
 • nežil v letech 1980 - 1996 více jak 6 měsíců ve Velké Británii či Francii
 • nemá a v pokrevním příbuzenstvu nebyla zjištěna Creutzfeldt-Jacobova choroba
 • neměl žádnou transplantaci orgánů včetně rohovky
 • neměl tuberkulózu, syfilis, malárii či jinou tropickou nemoc
 • neměl tyfus a paratyfus
 • neměl tularemii, brucelózu
 • netrpí onemocněním nervového systému - epilepsií či roztroušenou sklerózou
 • netrpí psychiatrickým onemocněním
 • nemá revmatické onemocnění
 • nemá vážné kožní onemocnění
 • nemá vážné chronické onemocnění plic, srdce a cév, ledvin, zažívacího traktu
 • nemá chronickou chorobu krve
 • není diabetik léčený inzulinem

Všechna onemocnění prodělaná během života nutno uvést před odběrem krve (vyplnění dotazníku pro dárce krve), o vhodnosti k dárcovství rozhodne na podkladě Vámi sdělených skutečností lékař transfuzního oddělení! 

Všem prvodárcům doporučujeme odběry v dopoledních hodinách (ideálně do 10h) a vyhnout se pátečním odběrům.

Případné nejasnosti můžete konzultovat s lékařem na telefonu 377 402 823 nebo 377 402 818.

 

Podporují nás

Spolupracují s námi