Podle zásoby na krevních skladech Transfuzního oddělení pozastavujeme odběr těchto krevních skupin - nyní je pozastaven odběr krevní skupiny B+.    Bližší info zde.

AKTUALITY   (další aktuality v záložce PRO DÁRCE)

REKONVALESCENTNÍ PLAZMA

S platností od 16. 11. 2020 pozastavujeme podzimní testování protilátek proti SARS-CoV-2.

Momentálně máme na krevních skladech dostatečné zásoby rekonvalescentní plazmy pro potřeby pacientů.

Sledujte, prosím, naše webové stránky a Facebook - v případě potřeby opět zahájíme testování.

ALE!

Odběry rekonvalescentní plazmy již otestovaných zájemců budou probíhat minimálně do konce listopadu.

VŠEM DÁRCŮM VELMI DĚKUJEME!

Tým Transfuzního oddělení

 

BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU ZA STÁVAJÍCÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ SE SMÍ DAROVAT KREV, POTŘEBUJEME VÁS STÁLE! ♥

V rámci aktuální epidemiologické situace, prosíme naše dárce o dodržování obecných principů ochrany, tj. důsledná desinfekce rukou, zakrytí úst a nosu.

V případě, že jste v blízkém kontaktu s někým nemocným (jakékoliv projevy virózy, teploty, apod.), nechoďte prosím na odběry.

Na oddělení je prováděná zvýšená hygiena prostor a povrchů, personál důsledně dodržuje nastavená opatření FN Plzeň tak, aby maximálně snížil rizika během pobytu na našem pracovišti.   

 

Vážení dárci,

 z důvodu aktuální epidemiologické situace platí:

  • Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:
  1. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace - možné darovat po ukončení izolace (zároveň ale platí pauza 1M po zvýšených teplotách)
  2. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací - možné darovat 14 dní po ukončení izolace
  • Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem / cestovatelskou anamnézou:
  1. Osoby v karanténě - možné darovat po ukončení karantény
  2. Po epidemiologicky významném kontaktu - možné darovat po ukončení karantény
  3. Pobyt mimo ČR – dle „semaforu“ na stránkách Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz (Seznam zemí podle míry rizika nákazy = zelená – bez omezení, oranžová – 14 dní, červená 28 dní)

Pozn.: Nadále platí 28 dní po návratu z oblastí s výskytem WNV (viz výše), 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, 6 měsíců po návratu z malarických oblastí, apod. 

Při vstupu a pobytu na Transfuzním oddělení je doporučeno nosit roušku nebo jiný způsob zakrytí nosu a úst.

Děkujeme za pochopení

 

Úvodní slovo

 

Milí dárci, milí návštěvníci stránek,

dovolte úvodem pár slov.

Lidská krev jakožto životodárná tekutina, kterou se zatím nepodařilo plnohodnotně nahradit umělými přípravky, je získávána od dobrovolných dárců krve. 

Krev je vysoce specializovaná tělní tekutina, která přináší tkáním lidského těla kyslík a výživné látky a odvádí oxid uhličitý a odpadové látky. Podílí se na obranyschopnosti organizmu, na stavění krvácení. 

Poúrazové a pooperační ztráty krve, krevní choroby (vrozené nebo získané) způsobující nedostatečnou tvorbu krve, vyžadují odpovídající náhradu. Lidská krev je použita v případě, že nestačí alternativní léčba (náhradní roztoky, stimulace vlastní krvetvorby atd.).

Vždy je nutno zvážit přínos léčebného a zachraňujícího účinku krve, ale i rizika plynoucí z jejího podání.

Dárci krve se mohou stát lidé v dobrém zdravotním stavu, kteří neprodělali vážné onemocnění. Proto dárci nesmí zatajit skutečnosti o svém zdravotním stavu v minulosti i současnosti. Příjemce nemá být poškozen podáním krve, dárce nemá být vystaven riziku při odběru krve. 

Krev dárců je testována na některá infekční, krví přenosná onemocnění, např. AIDS, žloutenky, pohlavní choroby. Bohužel nelze ale vyšetřením obsáhnout vše. Krev také nemůže být ošetřena tak, aby viry a mikroorganizmy byly kompletně zlikvidovány, poněvadž používané metody současně poškozují i červené krvinky. Proto spoléháme na dárce. Věříme, že důležité skutečnosti nezamlčí a svým podpisem na vyplněném dotazníku dokládají pravdivé údaje o zdravotním stavu. Jen tak dojde naplnění naše společná snaha zajistit maximální bezpečnost příjemce, tedy toho, komu má krev pomoci, nikoli jej na životě ohrozit.

Z tohoto důvodu je dárcovství bezpříspěvkové. Zkušenosti ze světa ukazují, že nejbezpečnější jsou dárci darující krev alespoň 2x ročně, nevyžadující materiální výhody, odpovídající poctivě na otázky o svém zdravotním stavu - zkrátka ti, kteří chtějí pomoci doopravdy.

Závažné onemocnění či zranění může postihnout kohokoliv. Každý z nás může potřebovat krev.

Děkujeme všem anonymním dárcům za všechny příjemce, jejichž zdraví či život byl zachován díky daru krve - jedinečnému daru jednoho člověka jinému. Speciálně děkujeme našim pravidelným dárcům, kteří ochotně přicházejí darovat svoji krev a reagují i na naše akutní výzvy při hrozícím nedostatku zásob transfuzních přípravků.

Potřeba dárců je trvalá, krev je zapotřebí každým okamžikem. Proto přivítáme každého, kdo se rozhodne rozšířit "rodinu" našich dobrovolných dárců. Informace na tel. 377 402 818 nebo na emailu todarci@fnplzen.cz.

Za Transfuzní oddělení FN Plzeň:

 

MUDr. Petra Šlechtová, MBA
primářka oddělení

 

 

více o nás zde

 

Chci darovat

Podporují nás

Spolupracují s námi