Nyní probíhají odběry všech krevních skupin. Bližší info zde.

CHCI DAROVAT

  

AKTUALITY (více v záložce pro dárce)

  

Od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 po návratu z dovolené mimo ČR z důvodu možného přenosu Západonilské horečky (WNV) platí dočasné vyřazení z darování krve po dobu 28 dní. 

Více informací a seznam zemí, pro které toto opatření platí naleznete zde.

 

I po ukončení NOUZOVÉHO STAVU je důležité dodržovat opatření k prevenci šíření viru SARS-CoV-2!

Prosíme naše dárce, aby na oddělení vstupovali se zakrytým nosem a ústy minimálně RESPIRÁTOREM FFP2 bez výdechového ventilu, důsledně si dezinfikovali ruce apod. Děkujeme.

V případě, že jste v blízkém kontaktu s někým nemocným (jakékoliv projevy virózy, teploty, apod.), nechoďte prosím na odběry.

Na oddělení je prováděná zvýšená hygiena prostor a povrchů, personál důsledně dodržuje nastavená opatření FN Plzeň tak, aby maximálně snížil rizika během pobytu na našem pracovišti.   

 

REKONVALESCENTNÍ PLAZMA 

Pozastavujeme testování protilátek proti SARS-CoV-2 a darování rekonvalescentní plazmy.

Aktuálně jsou naše skladové zásoby  více než dostačující, velice děkujeme našim dárcům za spolupráci.

Sledujte, prosím, naše webové stránky a Facebook - v případě potřeby testování a odběry opět zahájíme.

Tým Transfuzního oddělení

 

SARS-CoV-2

Vážení dárci,

 z důvodu aktuální epidemiologické situace platí:

  • Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:
  1. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace - možné darovat po ukončení izolace (zároveň ale platí pauza 1M po zvýšených teplotách)
  2. Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací - možné darovat 14 dní po ukončení izolace
  • Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem / cestovatelskou anamnézou / očkováním:
  1. Osoby v karanténě - možné darovat po ukončení karantény
  2. Po epidemiologicky významném kontaktu - možné darovat po ukončení karantény
  3. Po očkování pauza 4 týdny.

Děkujeme

 

více o nás zde

 

Podporují nás

Spolupracují s námi