Stavy krevních skladů aktualizovány denně

Do odvolání jsou nejvíce potřeba krevní skupiny: A+, 0-, A- !!!

Po příjezdu z Itálie (Emilia - Romagna, Piedmont, Veneto - Benátsko, Lombardie) je pauza k odběru 4 týdny (Asie standardně 6 měsíců)

Pozor trvalá změna v odběrové době (středy). Více ZDE

Podle aktuálních potřeb TO pozastavujeme odběry krevních skupin- nyní bez omezení. Bližší info zde.

Páteční odběry nejsou vhodné pro prvodárce (časová náročnost a vysoký počet stálých dárců)

 

Milí dárci, milí návštěvníci stránek,

dovolte úvodem pár slov.

Lidská krev jakožto životodárná tekutina, kterou se zatím nepodařilo plnohodnotně nahradit umělými přípravky, je získávána od dobrovolných dárců krve. 

Krev je vysoce specializovaná tělní tekutina, která přináší tkáním lidského těla kyslík a výživné látky a odvádí oxid uhličitý a odpadové látky. Podílí se na obranyschopnosti organizmu, na stavění krvácení. 

Poúrazové a pooperační ztráty krve, krevní choroby (vrozené nebo získané) způsobující nedostatečnou tvorbu krve, vyžadují odpovídající náhradu. Lidská krev je použita v případě, že nestačí alternativní léčba (náhradní roztoky, stimulace vlastní krvetvorby atd.).

Vždy je nutno zvážit pozitivní, zachraňující, účinek krve a rizika plynoucí z jejího podání.

Dárci krve se mohou stát lidé v dobrém zdravotním stavu, kteří neprodělali vážné onemocnění. Proto dárci nesmí zatajit skutečnosti o svém zdravotním stavu v minulosti i současnosti. Příjemce nemá být poškozen podáním krve, dárce nemá být vystaven riziku při odběru krve. 

Krev dárců je testována na některá infekční, krví přenosná onemocnění, např. AIDS, žloutenky, pohlavní choroby. Bohužel nelze ale vyšetřením obsáhnout vše. Krev také nemůže být ošetřena tak, aby viry a mikroorganizmy byly zničeny, poněvadž používané metody současně ničí i červené krvinky. Proto spoléháme na dárce. Věříme, že důležité skutečnosti nezamlčí a svým podpisem na vyplněném dotazníku dokládají pravdivé údaje o zdravotním stavu.

Z tohoto důvodu není dárcovství zpoplatněno. Zkušenosti ze světa ukazují, že nejbezpečnější jsou dárci darující krev alespoň 2x ročně, nevyžadující materiální výhody, odpovídající poctivě na otázky o svém zdravotním stavu - zkrátka ti, kteří chtějí pomoci doopravdy.

Vážné onemocnění či nehoda může postihnout kohokoliv. Každý z nás může potřebovat krev. Díky lidem darujícím anonymně svoji krev jsou zachraňovány životy postižených.

Děkujeme všem anonymním dárcům za všechny příjemce, jejichž život byl zachráněn díky daru krve - jedinečnému daru jednoho člověka jinému. Speciálně děkujeme našim dárcům krve, kteří ochotně přicházejí darovat svoji krev a reagují i na naše akutní výzvy při hrozícím nedostatku krve.

Potřeba dárců je trvalá, krev je zapotřebí každým okamžikem. Proto přivítáme každého, kdo se rozhodne rozšířit "rodinu" našich dobrovolných dárců. Informace na tel. 377 402 818.

Za Transfuzní oddělení FN v Plzni:

MUDr. Petra Šlechtová, MBA
primářka oddělení
 

více o nás zde ...

Podporují nás

Spolupracují s námi