Odkazy

Pro lepší rozhled laické i odborné společnosti si dovolujeme poskytnout několik zajímavých odkazů týkající se transfuzního lékařství a příbuzných oborů:

Podporují nás

Spolupracují s námi