Odběrové místo Tachov

Odběrové místo Tachov, ČČK, Bělojarská 1541

Telefon ČČK: 374 722 134
Telefon střediska dárců krve Plzeň: 377 402 818

Odběry vybraná úterý v měsíci 8:30 - 11:00 hod (viz PDF níže)
O prázdninách - červenec a srpen - se odběry nekonají

Rozpis 2020 ZDE 

Podporují nás

Spolupracují s námi